Efnisyfirlit

Efnisyfirlit TL 2013

1. hefti 2013

Mannréttindasáttmáli Evrópu og nálægðarreglan

eftir Róbert R. Spanó.................................................................................................  1

Gildissvið VI. kafla laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu

eftir Einar Huga Bjarnason.....................................................................................  5

Íslenskur heilbrigðisréttur I - Er heilbrigðisréttur sjálfstætt réttarsvið?

eftir Oddnýju Mjöll Arnardóttur............................................................................  75

Aðal- og aukaatriði í sögu stjórnarskrárinnar

eftir Reimar Pétursson...........................................................................................  99

 

2. hefti 2013

Um flokkapólitík og faglega stjórnsýslu 

eftir Róbert R. Spanó.............................................................................................. 113 

Réttur kröfuhafa til viðbótargreiðslu og fullnaðarkvittun

eftir Benedikt Bogason........................................................................................... 117

Íslenskur heilbrigðisréttur II - Þróun, meginreglur og grundvallarkenningar

eftir Oddnýju Mjöll Arnardóttur.............................................................................  145

Hugleiðingar um dóm dómstóls EFTA í máli nr. E-16/11, Eftirlitsstofnun EFTA

gegn Íslandi, frá 28. janúar 2013

eftir Tobias Fuchs.................................................................................................... 185

Kveðja frá ritstjóra

eftir Róbert R. Spanó............................................................................................... 193

 

3. hefti 2013

Ásýnd lögfræðingastéttarinnar

eftir Hafstein Þór Hauksson.....................................................................................  205

Endurupptaka samkvæmt 11.gr. skaðabótalaga

eftir Eirík Jónsson..................................................................................................... 209

Hvenær ber útgefanda fjármálagerninga að birta innherjaupplýsingar?

eftir Andra Fannar Bergþórsson............................................................................... 241

Jafnræðisreglur – í tengslum við matskenndar stjórnvaldsákvarðanir

eftir Elínu Ósk Helgadóttur...................................................................................... 281

 

4. hefti 2013

Staða héraðsdómstólanna

eftir Hafstein Þór Hauksson..................................................................................... 349

Hugleiðingar um afstöðu Bandaríkjanna til þjóðaréttar

eftir Pétur Dam Leifsson.......................................................................................... 351

Lög og siðferði – Hugleiðing um hlutverk siðferðis og dyggða á tímum

sívaxandi regluvæðingar

eftir Arnar Þór Jónsson............................................................................................ 379

Nokkur orð um lögskýringarleiðirnar

eftir Hafstein Dan Kristjánsson................................................................................ 403

Á víð og dreif: Argentína: Svo miklu meira en tangó, steikur og rauðvín

eftir Önnu Guðrúnu Björnsdóttur............................................................................ 415

Á víð og dreif: Starfsemi Lögfræðingafélags Íslands 2011-2014

eftir Eyrúnu Ingadóttur............................................................................................ 419

Hafa samband