Efnisyfirlit

Efnisyfirlit TL 2012

1. hefti 2012 

Hljóðritanir á ríkisstjórnarfundum og dómur Landsdóms

eftir Róbert R. Spanó.......................................................................................     1

Meginreglur um lagaval innan samninga og undantekningar frá þeim

eftir Eirík Elís Þorláksson................................................................................    5

Markaðsmisnotkun við opnun og lokun markaðar

eftir Andra Fannar Bergþórsson......................................................................           51

Skaðabætur vegna kynferðisbrota – Er réttur brotaþola ekki að fullu sóttur?

eftir Eirík Jónsson...........................................................................................           79

 

2. hefti 2012

Héraðsdómstólarnir 20 ára – Stefnumótun til framtíðar

eftir Róbert R. Spanó...............................................................................      129

Ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins – Raunveruleg áhrif í íslenskum rétti

            eftir Margréti Einarsdóttur....................................................................    135

Lögfræðin eftir hrun: Hinn júridíski þankagangur og lagahyggjan

í kennilegu ljósi

            eftir Oddnýju Mjöll Arnardóttur...........................................................  157

Málskostnaðartrygging samkvæmt 133. gr. laga nr. 91/1991 um

meðferð einkamála

            eftir Þorgeir Inga Njálsson....................................................................            193

             

 

 3. hefti 2012

Fullkomin lögjöfnun og 7. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu

eftir Róbert R. Spanó.............................................................................       239

Framfærsluskyldur milli hjóna

eftir Birgi Örn Guðmundsson................................................................       245

Foreldrar í forsjárdeilu – Rannsókn á umfangi, ferli og félagslegum þáttum

forsjármála fyrir héraðsdómstólum á Íslandi

eftir Sigrúnu Júlíusdóttur, Helenu Konráðsdóttur og Dögg Pálsdóttur..     285

Af hverju voru upplýsingarnar aldrei birtar?

eftir Jón Steinar Gunnlaugsson..............................................................          319

 

4. hefti 2012

Lögfesting barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna

eftir Róbert R. Spanó.............................................................................       339

Úrræði vegna umgengnistálmana

            eftir Hrefnu Friðriksdóttur.....................................................................   343

Eru dómarar mildari en almenningur í málum er tengjast kynferðisbrotum

gegn börnum og fjárdrætti í banka?

            eftir Helga Gunnlaugsson......................................................................  387

Endurheimta ofgreidds fjár

            eftir Benedikt Bogason..........................................................................      407

Hafa samband