Efnisyfirlit

Efnisyfirlit TL 2010

1. hefti 2010 

Ný löggjöf um skipun dómara

            eftir Róbert R. Spanó.............................................................................       1

Hvenær er vanhæfi smitandi? - Hugleiðingar í kjölfar dóms Hæstaréttar

frá 17. desember 2009 í máli nr. 665/2008

eftir Kjartan Bjarna Björgvinsson.....................................................        7

Eru valdmörk milli dómsvalds og framkvæmdarvalds á sífelldri hreyfingu?

eftir Daníel Isebarn Ágústsson...........................................................       49

Skráning munnlegra upplýsinga um málsatvik með sérstakri hliðsjón af

            málum er varða veitingu opinberra starfa

            eftir Berglindi Báru Sigurjónsdóttur................................................             71

 

2. hefti 2010

Stjórnskipulegur neyðarréttur?

            eftir Róbert R. Spanó........................................................................            107

Hæfi lögreglustjóra til að rannsaka sakamál, einkum brot gegn valdstjórninni,

sem beinst hafa gegn undirmönnum hans

eftir Hafstein Dan Kristjánsson........................................................             113

Á Icesave-deilan erindi í alþjóðlegan gerðardóm?

eftir Valgerði Sólnes.........................................................................           179

Guðlegt vald?

eftir Jón Steinar Gunnlaugsson hæstaréttardómara...........................  201     

 

 3. hefti 2010

Þarf að kynna dómskerfið fyrir almenningi?

            eftir Róbert R. Spanó........................................................................ 215

Trúnaðarskylda og tilkynningarskylda fagstétta 

eftir Hrefnu Friðriksdóttur................................................................        217

Eru dómstólar mildari en almenningur? 

eftir Helga Gunnlaugsson.................................................................             267

Úthlutun byggðakvóta með hliðsjón af álitum umboðsmanns Alþingis 

eftir Ottó Björgvin Óskarsson..........................................................             277

 

4. hefti 2010

Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis og stjórnsýslan..................................             321

Réttur samningsaðila til að halda eigin greiðslu vegna vanefndar

gagnaðila

eftir Benedikt Bogason....................................................................             325

Dyflinnarsamstarfið um ákvörðun ábyrgðar á umsókn um hæli og beiting

2. mgr. 3. gr. Dyflinnarreglugerðarinnar

eftir Ernu Kristínu Blöndal..............................................................             351

Ákvörðun árslauna við óvenjulegar aðstæður samkvæmt 2. mgr. 7. gr.

skaðabótalaga eftir Pál Hreinsson...................................................              399

Vaxtadómur Hæstaréttar

eftir Magnús Inga Erlingsson..........................................................             413

Starfsemi Lögfræðingafélags Íslands 2009-2010.......................................              419

Hafa samband