Efnisyfirlit

Efnisyfirlit TL 2007

1.hefti 2007

Breytingar á Tímariti lögfræðinga.................................................................         1

Leiðbeiningarskylda stjórnvalds við meðferð stjórnsýslumáls

eftir Pál Hreinsson ..............................................................................      .......     5

Réttarfarsskilyrði til að fá stjórnvaldsákvörðun endurskoðaða fyrir dómi

eftir Ólaf Jóhannes Einarsson ...................................................................      39

Samningalögin sjötug – Standast þau tímans tönn?

eftir Matthías Geir Pálsson........................................................................      83

 

2.hefti 2007

Nýjar úrlausnir Mannréttindadómstóls Evrópu um ne bis in idem

eftir Róbert R. Spanó.....................................................................................      103

Hinn kennilegi grundvöllur 73.gr. stjórnarskrárinnar

eftir Eirík Jónsson .........................................................................................      107

Erla María: Viðurkennd réttarsköpun dómstóla

eftir Carl Baudenbacher................................................................................   147

Áhrifamáttur refsinga

eftir Margréti Sæmundsdóttur...................................................................      177

 

3.hefti 2007

Stjórnsýslulög og frumvarp til laga um meðferð sakamála

eftir Róbert R. Spanó....................................................................................      205

Réttarágalli

eftir Benedikt Bogason.................................................................................      209

Sjálfstjórn sveitarfélaga

eftir Trausta Fannar Valsson.......................................................................      241

„Nýta...til öflunar...“

eftir Aðalstein E. Jónasson...........................................................................      267

Með og á móti: Hver er tilgangur sératkvæða?

eftir Hrafn Bragason, Hörð Felix Harðarson

og Jón Steinar Gunnlaugsson......................................................................      311

 

4.hefti 2007

Er Hæstiréttur „hæstiréttur“?

eftir Róbert R. Spanó....................................................................................      339

Skaðabótaábyrgð fasteignasala

eftir Eirík Jónsson.........................................................................................      345

Bókun 35 og staða EES-samningsins að íslenskum rétti

eftir Ólaf Jóhannes Einarsson......................................................................      371

Rangar staðhæfingar um ákæruvaldið í dómi Hæstaréttar Íslands

í máli nr. 406/2007

eftir Boga Nilsson..........................................................................................      413

Á víð og dreif......................................................................................................      417

Hafa samband