Lög öldungardeildar

Lög öldungardeildar LÍ 

Samþykkt afstofnfundi deildarinnar þann 28. nóvember 2007.


1. gr. Öldungadeildin starfar innan Lögfræðingafélags Íslands. Lögheimili hennar, varnarþing og póstfang er hið sama og Lögfræðingafélags Íslands.


2. gr. Tilgangur deildarinnar er að gæta hagsmuna eldri lögfræðinga, fjalla um áhugaefni þeirra innan lögfræði og stuðla að auknum samskiptum meðal þeirra, svo og að efla samskipti lögfræðinga almennt.

3. gr. Tilgangi sínum hyggst félagið ná með því að standa að fræðslu og samkomuhaldi í deildinni og með öðrum félögum innan lögfræðingasamtakanna.

4. gr. Félagar geta orðið allir lögfræðingar sem náð hafa 65 ára aldri og eru í Lögfræðingafélagi Íslands.

5. gr. Stofnfélagar teljast þeir sem mættu á undirbúningsfund deildarinnar 17. október 2007 eða stofnfund og þeir aðrir sem láta skrá sig í deildina innan mánaðar frá stofnfundi.

6. gr. Stjórn skal skipuð þremur aðalmönnum og þremur til vara og skiptir stjórn með sér verkum. Skal einn stjórnarmaður vera formaður, annar gjaldkeri og hinn þriðji ritari. Stjórn skal kosin á aðalfundi til tveggja ára í senn, þó á þann hátt að fyrst þegar kjörið er í stjórn skulu tveir stjórnarmenn aðeins kosnir til eins árs. Heimilt er að endurkjósa stjórnarmann einu sinni.

7. gr. Stjórnin hefur sér til ráðgjafar sex manna öldungaráð sem kjörið er á aðalfundi til eins árs í senn og má endurkjósa ráðsmann einu sinni. Stjórninni er heimilt að skipa nefndir til að sinna ákveðnum verkefnum.

8. gr. Deildin skal gefa aðalfundi Lögfræðingafélagsins skýrslu árlega.

9. gr. Heimilt er að ákveða sérstakt árgjald fyrir deildina, skal það ákveðið á aðalfundi. Hyggist stjórn leggja tillögu fyrir aðalfund um upptöku árgjalds eða breytingu á því, skal þess sérstaklega getið í fundarboði.

10. gr. Aðalfund skal halda árlega í mánuðinum fyrir aðalfund Lögfræðingafélagsins og skal til hans boða með viku fyrirvara. Stefnt skal að því að halda félagsfundi kl. 15 fyrsta miðvikudag í mánuði á tímabilinu 1. september til 31. maí eða oftar ef tilefni gefst til og skal til hans boðað með dagskrá.

11. gr. Aðalfund og aðra deildarfundi skal boða með bréfi, rafrænt eða í pósti, á hæfilegum fresti. Í boði til aðalfundar skal greina dagskrá og umfjöllunarefni skal tilkynna í öðrum fundarboðum.

12. gr. Dagskrá aðalfundar skal vera:

1. Skýrsla stjórnar.
2. Skýrsla um fjárhag.
3. Umræður um skýrslur.
4. Kosning stjórnar.
5. Kosning öldungaráðs og tveggja endurskoðenda, sé þeirra þörf.
6. Ákveðið árgjald
7. Lagabreytingar
8. Önnur mál.

Hafa samband