Aðalfundagerðir öldungardeildar

Fundagerðir aðalfunda öldungardeildar 

 

 

Aðalfundur öldungadeildar Lögfræðingafélags Íslands 27. maí 2020

Logi Guðbrandsson formaður setti fund og stakk upp á Eyrúnu Ingadóttur sem fundarstjóra og ritara. Var það samþykkt.

Dagskrá

1. Skýrsla stjórnar

Logi Guðbrandsson formaður flutti skýrslu stjórnar.  Í öldungadeild eru nú 211 félagar en allir sem verða 65 ára á árinu eru sjálfkrafa settir í félagið og fá póst þar um á haustin. Ef þeir biðjast undan veru í deildinni þá er að sjálfsögðu orðið við því.

Starfsárið 2019-2020 var Logi Guðbrandsson formaður en Ellert B. Schram og Ásdís Rafnar í stjórn. Í varastjórn voru Bogi Nilsson, Þorsteinn Skúlason og Guðríður Þorsteinsdóttir. Aðalfundur var haldinn hér á undan þessum fundi. Nú eru í aðalstjórn: Logi Guðbrandsson, Ásdís Rafnar og Bogi Nilsson. Varamenn eru Þorsteinn Skúlason, Guðríður Þorsteinsdóttir og Sigríður Ólafsdóttir.

Að jafnaði hittist öldungadeild LÍ einu sinni í mánuði yfir vetrartímann en vegna Covid urðu þeir færri en til stóð. Haldnir voru sex fundir og voru þátttakendur á bilinu tólf til fimmtán. Nokkurt áhyggjuefni hefur verið léleg fundarsókn og þarf stjórn að velta fyrir sér hvernig hægt sé að virkja fleiri félagsmenn á næsta starfsári. Þá var haldinn einn samráðsfundur stjórnar og öldungaráðs.

Fundir:

18. sept.: „Þar sem skömmin skellur -  Skárastaðamál í dómabókum.“ Anna Dóra Antonsdóttir safnfræðingur flutti erindi um nýlega útkomna bók um þessi áhugaverðu málaferli.

2. okt.: Umskipti í samfélaginu: 25 ár frá gildistöku EES-samningsins. Björn Bjarnason fv. ráðherra og formaður starfshóps sem gerði úttekt á aðild Íslands að EES hélt erindi. 

18. nóv.: Ísland fær konung. Sverrir Jakobsson sagnfræðingur hélt erindi.

22. jan.: „Hér segir að þeir eiga að skoða, óttast og varast er dæma skulu.“ Fyrirlesari Páll Skúlason lögfræðingur hélt erindi.

19. feb.: Sagnafundur – sagðar sögur af lögfræðingum fyrr og nú – sannar og ósannar. Stjórnandi var Eyrún Ingadóttir.

27. maí: Aðalfundur og erindi: Arnþór Gunnarsson sagnfræðingur fjallaði um hvernig hann tekst á við að skrifa 100 ára sögu Hæstaréttar.

 

2. Skýrsla um fjárhag

Engin þar sem enginn fjárhagur er til hjá félaginu

3. Umræður um skýrslur

Engar umræður voru um skýrslur

4. Kosning stjórnar

Skv. 6.gr. skal stjórn skipuð þremur aðalmönnum og þremur til vara. Hver stjórnarmaður er kosinn til tveggja ára í senn.

Aðalmenn: Ásdís Rafnar og Ellert B. Schram voru kosin til tveggja ára árið 2018. Gerð er tillaga um að Ásdís Rafnar verði kosin aftur, 2020-2022, en Ellert er búinn með sín tvö tímabil. Stjórn gerir að tillögu sinni að Bogi Nilsson komi í aðalstjórn í stað Ellerts. Logi Guðbrandsson var kosinn til tveggja ára 2019 til 2021.

Varamenn: Bogi Nilsson og Þorsteinn Skúlason voru kosnir árið 2018 til tveggja ára. Gerð er tillaga um Þorstein í annað kjörtímabil sem varamaður, til 2022. Einnig er gerð tillaga um Sigríði Ólafsdóttur sem varamann í stjórn til tveggja ára, 2020-2022. Guðríður Þorsteinsdóttir komi ný í varastjórn 2019 og situr til ársins 2021.

Nýir stjórnarmenn voru kjörnir með lófaklappi


5. Kosning öldungaráðs og tveggja endurskoðenda, sé þeirra þörf

Kosning öldungaráðs: Gerð tillaga þess efnis að Hrafn Bragason, Kristín Briem, Þorleifur Pálsson, Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, Gestur Steinþórsson og Jakob R. Möller væru í öldungaráði. Tillagan var samþykkt samhljóða.

Ekki kosnir endurskoðendur

6. Ákveðið árgjald

Félagið hefur engan fjárhag og því ekkert árgjald heldur greiða félagsmenn árgjald í LÍ.

7. Lagabreytingar
Engin tillaga gerð um lagabreytingar

 

8. Önnur mál

Engin önnur mál voru rædd. Því var aðalfundi slitið og gengið til dagskrár þar sem Arnþór Gunnarsson sagnfræðingur sagði frá skrifum sögu Hæstaréttar.

Eyrún Ingadóttir ritaði fundargerð.  

-----

Aðalfundur öldungadeildar LÍ 22. maí 2019

Logi Guðbrandsson formaður setti fund og stakk upp á því að stjórna sjálfur fundi og Eyrúnu Ingadóttur sem ritara. Samþykkt.

1. Skýrsla stjórnar

Logi flutti skýrslu stjórnar og sagði m.a.: Í öldungadeild eru nú 223 félagar en allir sem verða 65 ára á árinu eru sjálfkrafa settir í félagið og fá póst þar um á haustin. Ef þeir biðjast undan veru í deildinni þá er að sjálfsögðu orðið við því.

Starfsárið 2018-2019 var Logi Guðbrandsson formaður en Ellert B. Schram og Ásdís Rafnar í stjórn. Í varastjórn voru Bogi Nilsson, Þorsteinn Skúlason og Ingibjörg Benediktsdóttir. Aðalfundur var haldinn hér á undan þessum fundi  og var stjórn endurkjörin.

Að jafnaði hittist öldungadeild LÍ einu sinni í mánuði yfir vetrartímann. Á síðasta starfsári voru haldnir sex fundir og voru þátttakendur á bilinu sex til 14. Nokkurt áhyggjuefni hefur verið léleg fundarsókn og þarf stjórn að velta fyrir sér hvernig hægt sé að virkja fleiri félagsmenn á næsta starfsári.

 

Fundir:

17. okt: Meginstef í þróun þjóðaréttar frá því Ísland varð fullvalda ríki: Fyrirlesari: Davíð Þór Björgvinsson dómari við Landsrétt. 12 félagar mættu.

18. des: Heimsókn í dómstólasýsluna. Benedikt Bogason formaður stjórnar og Ólöf Finnsdóttir framkvæmdastjóri tóku á móti aðeins fimm félögum.

23. jan.: Hinir útvöldu: Sagan af því þegar Ísland varð sjálfstætt ríki árið 1918. Fyrirlesari Gunnar Þór Bjarnason sagnfræðingur. 12 félagar mættu.

20. feb.: Dauði geirfuglsins. Fyrirlesari: Gísli Pálsson prófessor í mannfræði. Sjö félagar mættu.

13. mars: Brot úr réttarsögu: Konungur í tvennum líkama og á faraldsfæti. Fyrirlesari: Viðar Pálsson sagnfræðingur. 14 félagar mættu.

22. maí: Aðalfundur og erindi: Ingólfur B. Kristjánsson og Aðalsteinn Júlíus Magnússon, forsvarsmenn www.hlusta.is segja frá tilurð og starfsemi hljóðbókaútgáfunnar.

 

2. Skýrsla um fjárhag

Engin þar sem enginn fjárhagur er til hjá félaginu

3. Umræður um skýrslur

Enginn tjáði sig um skýrslu stjórnar.

4. Kosning stjórnar

Skv. 6.gr. skal stjórn skipuð þremur aðalmönnum og þremur til vara. Hver stjórnarmaður er kosinn til tveggja ára í senn.

Aðalmenn

Í fyrra voru Ásdís og Ellert kosin til tveggja ára. Logi var kosinn til tveggja ára árið 2017, og má sitja annað kjörtímabil samkvæmt lögum, til 2021. Hann bauð sig fram að nýju og var samþykktur með lófaklappi.

Varamenn

Bogi Nilsson og Þorsteinn Skúlason voru kosnir árið 2018 til tveggja ára. Ingibjörg Ben er að ljúka sínu öðru ári og býður sig ekki fram aftur. Gerð var tillaga um að Guðríður Þorsteinsdóttir komi ný í varastjórn til ársins 2021 og var það samþykkt.


5. Kosning öldungaráðs og tveggja endurskoðenda, sé þeirra þörf
Kosning öldungaráðs
Lagt er til að kjósa einhverja eftirtalda, alls sex manns:

Gerð tillaga þess efnis að Sigríður Ólafsdóttir, Gunnar Eydal, Hrafn Bragason, Kristín Briem, Auður Þorbergs og Þorleifur Pálsson. Tillagan var samþykkt samhljóða.

- ekki kosnir endurskoðendur

6. Ákveðið árgjald

-Félagið hefur engan fjárhag og því ekkert árgjald heldur greiða félagsmenn árgjald í LÍ.

7. Lagabreytingar
-engin tillaga gerð um lagabreytingar

8. Önnur mál

Ellert B. Schram lýsti áhyggjum sínum yfir lélegri fundarsókn í vetur og sagði endurnýjun litla sem enga í röðum þeirra sem mæti á fundi. Ellert sagði að stjórn þyrfti að reyna vekja athygli félagsmanna á þessum góðu fundum sem haldnir væru og fá yngri eldri borgara til liðs við félagið. Logi formaður tók undir með Ellerti og sagði gaman að hitta gamla skólafélaga og vinnufélaga á vettvangi eins og þessum.

Að þessu sögðu var fundi slitið. Fjórir sátu aðalfundinn.


AÐALFUNDUR ÖLDUNGADEILDAR LÍ ÁRIÐ 2018

Ár 2018, miðvikudaginn 18. apríl, var haldinn aðalfundur Öldungadeildar Lögfræðingafélags Íslands fyrir starfsárið 2017-2018. Fundurinn hófst kl. 15:00 og var haldinn í fundarsal Lögmannafélags Íslands að Álftamýri 9, Reykjavík.

Áður en aðalfundarstörf hófust hélt Ragnar Árnason, prófessor við Háskóla Íslands, erindi sem bar heitið „Hví peningastefna Seðlabanka Íslands er bæði röng og skaðleg.“

9 félagsmenn voru mættir til fundar.

I. Formaður deildarinnar, Ellert B. Schram, setti fundinn og gerði tillögu um hann sjálfan sem fundarstjóra, og var sú tillaga samþykkt samhljóða.

Formaður flutti skýrslu stjórnar fyrir starfsárið 2017-2018 og stiklaði á stóru varðandi þá viðburði sem deildin stóð fyrir. Formaðurinn tók mætingu sérstaklega fyrir og hvatti gesti aðalfundarins að hvetja fleiri til að mæta á fundi og uppákomur deildarinnar. Að lokum þakkaði hann sérstaklega Eyrúnu Ingadóttur fyrir framlag sitt gagnvart deildinni.

II. Var þá gengið til kjörs stjórnarmanna, varastjórnarmanna og öldungaráðsmanna. Fyrir fundinum lá tillaga stjórnar um efnið.

Stjórnarkjör: Gerð tillaga þess efnis að Logi Guðbrandsson, Ásdís Rafnar og Ellert Schram myndu skipa stjórn félagsins. Sú tillaga var samþykkt samhljóða.

Varastjórnarkjör: Ingibjörg Benediktsdóttir er búin að vera í eitt ár og situr því annað ár. Bogi Nilsson er búinn að vera í eitt kjörtímabil. Tillaga að kjósa Boga Nilsson og Þorstein Skúlason og var það samþykkt samhljóða.

Kjör í öldungaráð: Gerð tillaga þess efnis að Sigríður Ólafsdóttir, Gunnar Eydal, Hrafn Bragason, Kristín Briem, Auður Þorbergs og Þorleifur Pálsson. Tillagan var samþykkt samhljóða.

III. Engin önnur mál voru til umræðu og engar tillögur þess efnis bárust.

Að lokum þakkaði formaðurinn fyrir veturinn.  Fundi slitið kl. 16:02.

 

Stefán Snær Stefánsson tók saman fundargerð.

Aðalfundur öldungadeildar  Lögfræðingafélags Íslands 2016-2017

Ár 2017, miðvikudaginn 17. maí, var haldinn aðalfundur öldungadeildar Lögfræðingafélags Íslands fyrir starfsárið 2016-2017. Fundurinn hófst kl. 15.00 og var haldinn í fundarsal Lögmannafélags Íslands að Álftamýri 9, Reykjavík. 13 félagsmenn voru mættir til fundar. Þetta gerðist:

  1. Formaður deildarinnar, Ellert B. Schram, setti fundinn og gerði tillögu um Hörð Einarsson sem fundarstjóra, og var sú tillaga samþykkt samhljóða.
  2. Formaður flutti skýrslu stjórnar fyrir starfsárið 2016-2017 og þakkaði Eyrúnu Ingadóttur framkvæmdastjóra LÍ sérstaklega fyrir aðstoð við öldungadeild. Fundarstjóri gaf orðið laust um skýrslu stjórnar, og þakkaði Hjörtur Torfason stjórn fyrir vel unnin störf.
  3. Samkvæmt 2. tl. 12. gr. laga öldungadeildarinnar skal aðalfundi gefin skýrsla um fjárhag hennar. Fundarstjóri skýrði, að þetta efni kæmi ekki til umræðu á fundinum, þar sem deildin hefur ekki sjálfstæðan fjárhag, heldur starfar hún innan Lögfræðingafélags Íslands.
  4. Var þá gengið til kjörs stjórnarmanna, varastjórnarmanna og öldungaráðsmanna. Fyrir fundinum lá tillaga stjórnar um efnið.

Stjórnarkjör: Að þessu sinni ber að kjósa tvo stjórnarmenn. Elín Norðdahl gengur úr stjórn að loknum tveimur kjörtímabilum en Brynjólfur Kjartansson er búinn að sitja eitt kjörtímabil. Lagt var til, að Brynjólfur yrði endurkjörinn og Logi Guðbrandsson yrði kjörinn nýr í stjórn í stað Elínar. Ekki komu fram aðrar tillögur, og voru þeir því sjálfkjörnir í stjórnina til tveggja ára. Stjórn deildarinnar er því svo skipuð eftir aðalfund þennan: Ellert B. Schram, Brynjólfur Kjartansson og Logi Guðbrandsson. Varastjórnarkjör: Logi Guðbrandsson hefur verið varamaður í stjórn og þar sem hann var kjörinn aðalmaður í stjórn, losnaði sæti hans sem varamanns. Lagt var til, að Ingibjörg Benediktsdóttir yrði kjörin í hans stað, ekki kom fram önnur tillaga, og var Ingibjörg því sjálfkjörin. Varamenn í stjórn öldungadeildar næsta starfsár eru: Drífa Pálsdóttir, Bogi Nilsson og Ingibjörg Benediktsdóttir. Kjör í öldungaráð: Fór þá fram kjör sex manna í öldungaráð til eins árs, þar sem þeir eru allir kjörnir til eins árs í senn með heimild til endurkosningar einu sinni, sbr. 7. gr. laganna. Tillaga var gerð um eftirtalda félagsmenn í öldungaráð til eins árs: Auður Þorbergsdóttir, Ingimundur Sigfússon, Kristján Torfason, Kristín Briem, Már Pétursson og Þorsteinn Skúlason. Ekki voru gerðar aðrar tillögur, og voru þau sjálfkjörin. 5.  Önnur aðalfundarstörf lágu ekki fyrir fundinum, þ. á m. ekki tillögur um lagabreytingar. Enginn kvaddi sér hljóðs um önnur mál, og var aðalfundi slitið. Að loknum aðalfundarstörfum hélt Gunnar Karlsson prófessor emeritus erindi um ástir Íslendinga. Eyrún Ingadóttir tók saman fundargerð.

Hafa samband